Stortinget - Møte torsdag den 2. juni 2005 kl. 10

Dato: 02.06.2005

Voteringer

Etter at det var ringt til votering i 5 minutter, uttalte

Presidenten: Da er vi klare til å gå til votering.

Som tidligere vedtatt vil forsvarsministerens redegjørelse i sak nr. 1 bli lagt ut for behandling i et senere møte.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.