Stortinget - Møte fredag den 8. juni 2007 kl. 10

Dato: 08.06.2007
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.17.