Stortinget - Møte tirsdag den 9. oktober 2007 kl. 10

Dato: 09.10.2007
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

Møtet hevet kl. 10.49.