Stortinget - Møte tirsdag den 9. oktober 2007 kl. 10

Dato: 09.10.2007

Sak nr. 1

Valg av ett nytt medlem til valgkomiteen

Talere

Votering i sak nr.1

Presidenten: Presidenten ber om forslag på nytt medlem i valgkomiteen.

Rune Skjælaaen (Sp) (fra salen): Jeg har den ære å foreslå Lars Peder Brekk.

Presidenten: Lars Peder Brekk er foreslått som nytt medlem av valgkomiteen etter Magnhild Meltveit Kleppa.

– Andre forslag foreligger ikke, og Lars Peder Brekk er enstemmig valgt som nytt medlem av valgkomiteen.

Votering i sak nr.1

Presidenten: I sak nr. 1 ble vedtak fattet før Stortinget gikk til behandling av sak nr. 2.