Stortinget - Møte onsdag den 12. mars 2008 kl. 10

Dato: 12.03.2008
President: Carl I. Hagen

Dagsorden

Møtet slutt kl. 14.08.