Stortinget - Møte onsdag den 12. mars 2008 kl. 10

Dato: 12.03.2008

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en lang rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. - Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten André Oktay Dahl til finansministeren, tas opp av representanten Linda C. Hofstad Helleland.

Spørsmål 3, fra representanten Torbjørn Andersen til olje- og energiministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 5, fra representanten Vera Lysklætt til kommunal- og regionalministeren, er overført til forsknings- og høyere utdanningsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 6, fra representanten Hanne Dyveke Søttar til miljø- og utviklingsministeren, er overført til olje- og energiministeren som rette vedkommende. Spørsmålet vil bli besvart etter spørsmål 2.

Spørsmål 12, fra representanten Svein Flåtten til samferdselsministeren, er overført til justisministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 13, fra representanten Jan-Henrik Fredriksen til justisministeren, er overført til kunnskapsministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra kunnskapsministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 23, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 16, fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide til justisministeren, tas opp av representanten Jan Tore Sanner.

Spørsmålene 19 og 20, fra henholdsvis representantene Bent Høie og Kari Lise Holmberg til fornyings- og administrasjonsministeren, vil bli besvart av helse- og omsorgsministeren på vegne av fornyings- og administrasjonsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 21, fra representanten Anne Margrethe Larsen til barne- og likestillingsministeren, er overført til arbeids- og inkluderingsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 1

Spørsmål2

Spørsmål 6

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål10

Spørsmål11

Spørsmål12

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 13

Spørsmål 24

Spørsmål 25