Stortinget - Møte onsdag den 19. november 2008 kl. 10

Dato: 19.11.2008
President: Carl I. Hagen

Dagsorden

Møtet slutt kl. 13.