Stortinget - Møte onsdag den 21. januar 2009 kl. 10

Dato: 21.01.2009

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmålene 2 og 3, fra henholdsvis representanten Arne Sortevik og Anne Margrethe Larsen til samferdselsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 4, fra representanten Jan Tore Sanner til utenriksministeren, vil bli besvart av forsvarsministeren på vegne av utenriksministeren, da utenriksministeren har sykdomsforfall.

Spørsmål 12, fra representanten Ivar Kristiansen til olje- og energiministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Presidenten: Vi går til spørsmål 1, som denne gang ikke er fra Svein Flåtten til finansministeren, men isteden fra en annen høyremann, Gunnar Gundersen, til finansministeren.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13