Stortinget - Møte onsdag den 18. februar 2009 kl. 10

Dato: 18.02.2009
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.46.