Stortinget - Møte onsdag den 18. februar 2009 kl. 10

Dato: 18.02.2009

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent.

– Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Bård Hoksrud til finansministeren, er overført til helse- og omsorgsministeren som rette vedkommende. Spørsmålet utsettes imidlertid til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 2, fra representanten Svein Flåtten til finansministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 5, fra representanten Gunnar Gundersen til miljø- og utviklingsministeren, vil bli besvart av fiskeri- og kystministeren på vegne av miljø- og utviklingsministeren, som er bortreist.

Spørsmålene 6 og 7, fra henholdsvis representantene Laila Dåvøy og Harald T. Nesvik til helse- og omsorgsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 8, fra representanten Hans Olav Syversen til justisministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 9, fra representanten Ketil Solvik-Olsen til olje- og energiministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10