Stortinget - Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10

Dato: 29.04.2009

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir nokre endringar i den oppsette spørsmålslista, og presidenten viser i den samanhengen til den oversikta som er omdelt på representantane sine plassar i salen.

Presidenten gjer framlegg om at dei foreslåtte endringane i dagens spørjetime blir godkjende – det er vedteke.

Endringane var desse:

Spørsmål 1, frå representanten Arne Sortevik til samferdselsministeren, blir utsett til neste spørjetime, då statsråden er bortreist.

Spørsmål 2, frå representanten Anne Margrethe Larsen til utanriksministeren, vil bli svara på av miljø- og utviklingsministeren på vegner av utanriksministeren, som er bortreist.

Spørsmål 4, frå representanten Per-Kristian Foss til arbeids- og inkluderingsministeren, fell bort, då representanten ikkje er til stades.

Spørsmål 7, frå representanten Gunnar Kvassheim til fornyings- og admdinistrasjonsministeren, blir utsett til neste spørjetime, då statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10