Stortinget - Møte onsdag den 17. juni 2009 kl. 9

Dato: 17.06.2009
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.

Møtet hevet kl. 16.21.