Stortinget - Møte onsdag den 4. november 2009 kl. 10

Dato: 04.11.2009
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.51.