Stortinget - Møte onsdag den 4. november 2009 kl. 10

Dato: 04.11.2009

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten. Presidenten viser i den sammenheng til oversikten som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Kent Gudmundsen til forsvarsministeren, vil bli besvart av finansministeren på vegne av forsvarsministeren, som er bortreist.

Spørsmålene 19, 20 og 21, fra henholdsvis representantene Geir Jørgen Bekkevold, André Oktay Dahl og Anders B. Werp til justisministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 22, fra representanten Tina Bru til justisministeren, vil bli besvart av helse- og omsorgsministeren på vegne av justisministeren, som er bortreist.

Spørsmål 23, fra representanten Jan Bøhler til justisministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 24, fra representanten Elisabeth Røbekk Nørve til olje- og energiministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 26, fra representanten Trine Skei Grande til ministeren ved Statsministerens kontor, er utsatt til neste spørretime og vil da bli besvart av statsministeren.

Spørsmål 30, fra representanten Solveig Horne til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.Dessuten ble spørsmål 2 besvart før spørsmål 1.

Presidenten: Vi går da til det første spørsmålet som skal besvares, fra representanten Torgeir Trældal til finansministeren.

Spørsmål 2

Spørsmål 1

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 30