Stortinget - Møte onsdag den 18. mai 2011 kl. 12

Dato: 18.05.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.27.