Stortinget - Møte torsdag den 20. oktober 2011 kl. 10

Dato: 20.10.2011

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: I sak nr. 1 foreligger det ikke noe voteringstema.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.