Stortinget - Møte torsdag den 27. oktober 2011 kl. 10

Dato: 27.10.2011

Voteringer

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.