Stortinget - Møte torsdag den 16. februar 2012 kl. 10

Dato: 16.02.2012

Referatsaker

Sak nr. 7 [16:42:22]

Referat

 • 1.(170)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingebjørg Godskesen, Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen og Torkil Åmland om å lovfeste vern av ytringsfrihet og anonymitet på Internett (Dokument 8:55 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 2.(171)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Hans Olav Syversen, Knut Arild Hareide og Geir Jørgen Bekkevold om plan for å sikre retten til livshjelp ved livets slutt (Dokument 8:54 S (2011–2012))

 • 3.(172)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos og Per Arne Olsen om gradvis å innføre en takordning for tannhelseutgifter (Dokument 8:58 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4.(173)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Høybråten, Geir Jørgen Bekkevold, Laila Dåvøy og Rigmor Andersen Eide om innføring av en antislaveridag i Norge (Dokument 8:53 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5.(174)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Torkil Åmland, Peter N. Myhre, Christian Tybring-Gjedde, Morten Høglund og Hans Frode Kielland Asmyhr om statlig fullfinansiering av Oslopakke 3 (Dokument 8:57 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.