Stortinget - Møte tirsdag den 6. mars 2012 kl. 10

Dato: 06.03.2012
President: Marit Nybakk

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.50.