Stortinget - Møte tirsdag den 6. mars 2012 kl. 10

Dato: 06.03.2012

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Presidenten tror at dette storting nå er beslutningsdyktig. Det krever 85 representanter. Med mindre noe ekstraordinært skulle skje, er det en kort og enstemmig votering som ligger foran oss. Stortinget går da til votering over dagens kart.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.