Stortinget - Møte torsdag den 26. april 2012 kl. 10

Dato: 26.04.2012

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Da går vi til votering.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.