Stortinget - Møte onsdag den 16. mai 2012 kl. 10

Dato: 16.05.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.41.