Stortinget - Møte torsdag den 31. mai 2012 kl. 10

Dato: 31.05.2012

Referatsaker

Sak nr. 11 [17:47:30]

Referat

 • 1.(337)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om samordning av lovverket for kultursektoren og presisering av kunstnerisk frihet (Dokument 8:122 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 2.(338)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen og Ulf Leirstein om innføring av lyd- og bildeopptak ved alle norske domstoler (Dokument 8:123 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 3.(339)

  Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden (Dokument 3:12 (2011–2012))

 • 4.(340)

  Riksrevisjonens undersøkelse av utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen (Dokument 3:13 (2011–2012))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.