Stortinget - Møte torsdag den 31. mai 2012 kl. 10

Dato: 31.05.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.48.