Stortinget - Møte torsdag den 25. oktober 2012 kl. 10

Dato: 25.10.2012

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Stortinget går da til votering over sakene på dagens kart.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.