Stortinget - Møte tirsdag den 13. november 2012 kl. 10

Dato: 13.11.2012

Voteringer

Etter at det var ringt til votering uttalte

Presidenten: Vi går da til votering.

Sak nr. 1, utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker, er allerede vedtatt lagt ut for behandling i et senere møte.

Presidenten: I sakene nr. 2 og 3 foreligger det ikke noe voteringstema.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.