Stortinget - Møte torsdag den 6. desember 2012 kl. 10

Dato: 06.12.2012

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Vi er da klare til å gå til votering.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.