Stortinget - Møte torsdag den 6. desember 2012 kl. 10

Dato: 06.12.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.46.