Stortinget - Møte onsdag den 12. desember 2012 kl. 10

Dato: 12.12.2012

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, sa

Presidenten: Da skal Stortinget votere i sakene nr. 1–8.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.