Stortinget - Møte onsdag den 12. desember 2012 kl. 10

Dato: 12.12.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.44.