Stortinget - Møte tirsdag den 19. februar 2013 kl. 10

Dato: 19.02.2013

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Da er vi klare til å gå til votering.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.