Stortinget - Møte tirsdag den 19. februar 2013 kl. 10

Dato: 19.02.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.18.