Stortinget - Møte tirsdag den 21. mai 2013 kl. 12

Dato: 21.05.2013

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Da er Stortinget klar til å votere.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.