Stortinget - Møte tirsdag den 21. mai 2013 kl. 12

Dato: 21.05.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.33.