Stortinget - Møte tirsdag den 26. november 2013 kl. 10

Dato: 26.11.2013

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Stortinget er klar til å gå til votering.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.