Stortinget - Møte tirsdag den 26. november 2013 kl. 10

Dato: 26.11.2013
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 23.37.