Stortinget - Møte onsdag den 18. juni 2014 kl. 9

Dato: 18.06.2014

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Da er Stortinget klar til å gå til votering over sakene på dagens kart.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.