Stortinget - Møte onsdag den 18. juni 2014 kl. 9

Dato: 18.06.2014
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.29.