Stortinget - Møte fredag den 20. juni 2014 kl. 9

Dato: 20.06.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 89 (2013–2014), jf. Innst. 265 L (2013–2014) og Prop. 87 L (2013–2014))

Sak nr. 25 [09:06:56]

Stortingets vedtak til lov om kredittvurderingsbyråer