Stortinget - Møte fredag den 20. juni 2014 kl. 9

Dato: 20.06.2014
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.55.