Innstilling fra finanskomiteen om endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv. og lov om kredittvurderingsbyråer

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 10. juni 2014

Hans Olav Syversen

Tom E. B. Holthe

leder

ordfører