Stortinget - Møte onsdag den 30. september 2015 kl. 13

Dato: 30.09.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.09.