Stortinget - Møte torsdag den 26. november 2015 kl. 10

Dato: 26.11.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.39.