Stortinget - Møte torsdag den 4. februar 2016 kl. 10

Dato: 04.02.2016

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Da er vi klare til å gå til votering.

Sak nr. 1 er ferdigbehandlet tidligere i dag.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.