Stortinget - Møte torsdag den 4. februar 2016 kl. 10

Dato: 04.02.2016
President: Marit Nybakk

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.33.