Stortinget - Møte tirsdag den 12. april 2016 kl. 10

Dato: 12.04.2016

Referatsaker

Sak nr. 6 [15:25:44]

Referat

  • 1.(243)

    Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sveinung Rotevatn, Iselin Nybø og Ola Elvestuen om innsynsrett i kongehuset (Dokument 8:78 S (2015–2016))

    Enst.: Sendes justiskomiteen.

  • 2.(244)

    Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar–31. desember 2015 (Dokument 5 (2015–2016))

    Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.