Stortinget - Møte tirsdag den 12. april 2016 kl. 10

Dato: 12.04.2016
President: Marit Nybakk

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.27.