Stortinget - Møte onsdag den 1. juni 2016 kl. 10

Dato: 01.06.2016
President: Marit Nybakk

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.52.