Stortinget - Møte onsdag den 1. juni 2016 kl. 10

Dato: 01.06.2016

Sak nr. 2 [11:27:46]

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den elektroniske spørsmålslisten.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 2, fra representanten Jette F. Christensen til finansministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 3, fra representanten Une Aina Bastholm til finansministeren, vil bli besvart av samferdselsministeren på vegne av finansministeren, som er bortreist. Spørsmålet vil bli tatt opp av representanten Rasmus Hansson.

Spørsmål 10, fra representanten Anniken Huitfeldt til barne- og likestillingsministeren, vil bli besvart av helse- og omsorgsministeren på vegne av barne- og likestillingsministeren, som er bortreist.

Presidenten: Statsministeren kan bli stående hvis stemmen holder, for spørsmål nr. 1 er fra representanten Trond Giske til statsministeren.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4.

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 12

Spørsmål 11

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20