Stortinget - Møte tirsdag den 28. mars 2017

Dato: 28.03.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Sak nr. 11 [14:53:35]

Stortingets vedtak til lov om endringer i passloven og ID-kortloven (nektelse av reisedokumenter) (Lovvedtak 65 (2016–2017), jf. Innst. 207 L (2016–2017) og Prop. 35 L (2016–2017))